En wéér laten de bobo’s uit Zeist hun oren hangen naar anderen en wassen hun handen in onschuld. Drie mogelijke scenario’s waren er te kiezen voor de clubs. Het leek wel op verkiezingen….


Toegegeven: Wat er ook besloten zou worden; het kon nooit iedereen tot tevredenheid stemmen. Zo veel is wel duidelijk. Maar het feit alleen al dat je clubs vraagt om hierover te stemmen is al van de zotte. Iedereen denkt en handelt naar zijn eigen voordeel en dat valt niemand kwalijk te nemen. Maar dat een KNVB kennelijk niet zelfstandig een besluit durft te nemen zegt iets over het (dis)functioneren van directie en bestuur.
Waar sta je dan als competitieleider? En hoeveel aanzien denkt men hiermee nog te kunnen winnen? Of neemt straks iedereen een loopje met die incapabelen uit het Zeister bos? We gaan eens even het rijtje af:
Geen kampioen, geen degradanten en de Europese tickets uitdelen op basis van de huidige stand. Lekker makkelijk en dan lijkt iedereen tevreden, behalve 072 en 030. 010, 040 en 013 zul je niet horen, evenals 070 en  0416. Maar denk ook eens aan diegenen die recht hadden op meer in hun conpetitie: Leeuwarden en Doetinchem voelen zich (terecht) genaaid….
In mijn ogen was er maar één scenario mogelijk geweest: De nummers zeventien en achttien eruit en de nummers één en twéé van de Keukenkampioen Divisie naar de eredivisie. Geen nacompetitie en geen plee-offs, gezien de huidige omstandigheden. Men kan het daar niet mee eens zijn, maar dit was vóór aanvang van dit seizoen bekend. De overige zaken vallen mijns inziens in de categorie post onvoorzien en daarover kun je eindeloos discussiëren. Maar promotie en degradatie stond vooraf vast. Wél vasthouden aan de stand als het gaat om de verdeling van Europese tickets en niet als het gaat om eerder gemaakte afspraken over wel of niet promoveren/degraderen? Dat heet inconsequent naar mijn maatstaven…
Heb ik het voetbal gemist? De actie op de velden zeker en ook het praatje op maandagochtend bij het koffiezetapparaat,  maar de randzaken en het gekrakeel zeker niet. Eigenlijk is er na vandaag niks veranderd. Ook het gedrag van de bond niet. Solidariteit was en is in de voetballerij ver te zoeken. 


De échte helden van nu kunnen dat beeld alleen maar bevestigen. “Stay Strong” met zijn allen, hou vol en tot volgend seizoen, met ongetwijfeld nieuw voer voor discussie (wordt vervolgd)

Tekst Andre van der Voort